Fundacja HANDICAP Zakopane

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane

jest organizacją pozarządową, której celem jest organizacja i promowanie kultury fizycznej i sportu, aktywizacja dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.

Organizujemy bezpłatne, całoroczne zajęcia sportowe, na które szczególnie zapraszamy dzieci i dorosłych:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną, czasową lub stałą,
 • osoby po chorobach, kontuzjach, wypadkach, operacjach, po zakończeniu rehabilitacji
 • osoby 50+, osoby zdrowe jako wolontariusze i sparing-partnerzy

Integrujemy sportowców niezależnie od ich możliwości psychofizycznych by dzielić z nimi wspólną radość i wartości jakie niesie uprawianie sportu. Zapraszamy do uczestnictwa w treningach sportowych letnich i zimowych, w zawodach sportowych, w obozach treningowych, rekreacyjnych i turystycznych, prowadzonych w integracyjnych grupach dzieci, młodzieży i dorosłych. Wspólny trening integracyjny przynosi wielorakie korzyści każdemu uczestnikowi !!! Ty także możesz uprawiać sport, a przez to rozwijać ciało i ducha w atmosferze przyjaznej rywalizacji i wsparcia! ZAPRASZAMY

ZARZĄD FUNDACJI INTEGRACJI PRZEZ SPORT HANDICAP ZAKOPANE
Prezes Fundacji: Małgorzata Tlałka-Długosz
RADA FUNDACJI INTEGRACJI PRZEZ SPORT HANDICAP ZAKOPANE
Przewodnicząca Rady Fundacji:
Wiceprzewodniczący Rady Fundacji: Joanna Suchowian
Członkowie Rady Fundacji: Urszula Domańska, Anna Porembska-Halaczek, Marta Zborowska

Władze fundacji:

Fundatorzy

dr. inż. Piotr Długosz
dr. inż. Piotr Długosz
Małgorzata Tlałka-Długosz
Małgorzata Tlałka-Długosz
MISJA

Regularne podejmowanie aktywności fizycznej, uprawianie sportu oraz przyjazna rywalizacja znakomicie oddziałuje na każdego człowieka. Możliwość demonstrowania odwagi w pokonywaniu osobistych barier, umożliwianie pełnego uczestnictwa w życiu sportowym, pozwala sportowcom na doświadczanie radości, dzielenie się umiejętnościami i przyjaźnią z innymi zawodnikami i ich rodzinami, wpływa też pozytywnie na rozwój, podnoszenie poziomu sportowego, intelektualnego i społecznego niepełnosprawnych i ich pełniejszą integrację. Uprawianie sportu wyrównuje szanse osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i przeciwdziała ich marginalizacji. Naszą misją jest w szczególności aktywizacja sportowa i integracja osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych związanych z niepełnosprawnością, chorobami i skutkami zaawansowanego wieku. Mając na względzie mocno ograniczoną ofertę w dziedzinie sportu dla niepełnosprawnych w naszym regionie oraz wyjątkowe warunki do uprawiania sportu, zwłaszcza narciarstwa w rejonie Tatr i Podtatrza, powołaliśmy Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane.

Nasze cele to:
 • aktywizacja sportowa osób o obniżonych możliwościach psycho-fizycznych związanych z czasową lub stałą niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, szczególnie z terenu gminy Zakopane, powiatu tatrzańskiego i województwa małopolskiego,
 • upowszechnianie i rozwój narciarstwa, sportu i rekreacji, szczególnie wśród niepełnosprawnych oraz osób wracających do zdrowia po chorobach, kontuzjach, wypadkach,
 • promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, uwzględniająca regularne, bezpieczne uprawianie sportu
 • ułatwianie procesu integracji społecznej i wyrównywanie szans niepełnosprawnych poprzez równoprawne uczestnictwo w różnorodnych inicjatywach sportowych,
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, patologiom, wykluczeniu, marginalizacji, poprzez sport,
 • pomoc i wsparcie materialne, finansowe i inne sportowców niepełnosprawnych, dotycząca ich aktywności sportowej,
 • wspieranie, szkolenie i angażowanie sportowców niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy, sparing-partnerów, trenerów i działaczy Fundacji, do działania na rzecz niepełnosprawnych, a w szczególności do inicjatyw związanych ze sportem,
 • uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych, oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w zakresie szeroko pojętego poszanowania i osób z niepełnosprawnością i konieczności ich integracji ze społeczeństwem,
 • podejmowanie działalności edukacyjnej, społecznej, szkoleniowej dla realizacji naszych celów i działalność promocyjna z tym związana
HISTORIA

Idea organizacji i prowadzenia całorocznych treningów integrujących osoby o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych dojrzała 27 kwietnia 2014 roku, w dniu kanonizacji Największego Polaka Jana Pawła II. Inicjatorką pomysłu jest Małgorzata Tlałka-Długosz, reprezentantka Polski w narciarstwie alpejskim, olimpijka, wielokrotna Mistrzyni Polski, Francji, zwyciężczyni Pucharów Europy, medalistka Pucharów Świata, Akademicka Mistrzyni Świata. Dzisiaj, wciąż będąc miłośniczką sportu wyczynowego, ma świadomość znaczenia sportu amatorskiego i rekreacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego społeczeństwa. To, jak wielki, pozytywny wpływ na każdego człowieka ma podejmowanie wyzwań sportowych, może obserwować, uczestnicząc w zawodach amatorskich, czy będąc gościem polskich Olimpiad Specjalnych.

Pomysł treningów integracyjnych dość szybko rozrósł się i przerodził w projekt, którego celem jest aktywizacja sportowa i integracja osób o obniżonych możliwościach z powodu czasowej lub stałej niepełnosprawności, osób po chorobach, kontuzjach, wypadkach, a także wolontariuszy i sparing-partnerów, niezależnie od ich poziomu sportowego. Pomysłem udało się zarazić wiele osób z regionu Zakopanego, chętnych i gotowych do współpracy.

2014

1 czerwca 2014 rozpoczęły się pierwsze treningi integracyjne, prowadzone społecznie przez znanych narciarzy z Zakopanego, Mistrzów i Reprezentantów Polski z lat 80 i 90: Martę Piętoń-Zborowską, Szymona Kraciuka i Małgorzatę Tlałkę-Długosz.

Dnia 30 lipca 2014 r. fundatorzy Małgorzata Tlałka-Długosz i Piotr Długosz. powołali Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane. 29.08.2014 Fundacja Handicap Zakopane uzyskała osobowość prawną i wpis do KRS, a we wrześniu 2014 rozpoczęła działalność.

Pierwszym prezesem zarządu Fundacji została Małgorzata Tlałka-Długosz,a w Radzie Fundacji zasiedli: Kazimierz Nędza, Marta Zborowska i Joanna Suchowian.

Od 1 września 2014 Fundacja realizuje swój autorski program „Sport dla niepełnosprawnych w gminie Zakopane”, przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Zakopane. Program polega na organizacji i prowadzeniu całorocznych treningów sportowych dla osób o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych. Są wśród uczestników osoby z niepełnosprawnościami fizycznymi, intelektualnymi, osoby starsze oraz wolontariusze. Treningi odbywają się nieprzerwanie, codziennie od poniedziałku do piątku, w terenie, na obiektach sportowych Zakopanego: na stadionach, boiskach, salach, kortach a w zimie na stokach narciarskich i na trasach biegowych. Osobno cwiczą grupy dzieci oraz dorosłych.

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Special Olympics-Eurasia i Olimpiady Specjalne-Polska , w grudniu 2014 Fundacja szkoliła narciarzy – ponad 30 młodych sportowców, uczestników YOUNG ATHLETES SKI CAMP – ZAKOPANE, którzy przyjechali z Finlandii, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Polski.

2014

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem Special Olympics-Eurasia i Olimpiady Specjalne-Polska , w grudniu 2014 Fundacja szkoliła narciarzy – ponad 30 młodych sportowców, uczestników YOUNG ATHLETES SKI CAMP – ZAKOPANE, którzy przyjechali z Finlandii, Ukrainy, Słowacji, Rumunii i Polski.

WESPRZYJ NAS

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7, Polska

KRS: 0000520533

REGON: 123196516

NIP: 736 171 86 27

Nr konta: 09 1240 5165 1111 0010 5958 7537

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane

ADRES: 34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7, Polska

TELEFON: +48 601 99 34 43

E-MAIL: handicap@handicap-zakopane.pl

Śledź nasze media społeczościowe

All right reserved Handicap Zakopane