Zakopane, dnia 9 marca 2021 roku
O Ś W I A D C Z E N I E
Działając w imieniu i na rzecz Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP – Zakopane z siedzibą w Zakopanem (dalej „Fundacja”), jako Prezes Zarządu Fundacji, w związku z doniesieniami prasowymi, które w ostatnim czasie pojawiły się w prasie i innych mediach, składam niniejsze oświadczenie w celu przedstawienia stanowiska Fundacji.
1. Fundacja została powołana w 2014 roku w celu aktywizacji i integracji poprzez sport dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i fizyczną. Jest to jedna z niewielu takich inicjatyw na Podhalu, a być może i w Polsce, skierowana na wsparcie osób niepełnosprawnych z różnym spektrum niepełnosprawności. Od 7 lat nieprzerwanie prowadzimy bezpośrednie działania na rzecz naszych Podopiecznych, a także organizujemy charytatywne zawody narciarskie 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE, które mają na celu zbiórkę funduszy na nasze działania na rzecz naszych Podopiecznych. Obecnie mamy ponad 100 Podopiecznych, zarówno dzieci, jak i dorosłych, głównie jednak dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
2. W 2019 roku Fundacja opracowała projekt utworzenia kompleksowego ośrodka dla osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do integracji w zakresie edukacji, terapii, przystosowania do zawodu, sportu i złożyła wniosek o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. Fundacji przyznano wysokie dofinansowanie na ten cel, niestety, z przyczyn niezależnych od Fundacji nasza Organizacja zmuszona była do odstąpienia od realizacji w/w projektu. Mimo to, Fundacja podejmowała dalsze starania w celu poszukiwania możliwości utworzenia takiego ośrodka dla osób z niepełnosprawnością.
3. W kwietniu 2020 roku Fundacja podpisała z Panem Danielem Obajtkiem umowę użyczenia nieruchomości, będącej prywatną własnością Pana Daniela Obajtka, na okres 30 lat. Taki długi okres użyczenia został uzgodniony pomiędzy stronami umowy, aby na nieruchomości realizować jednoznacznie określony cel – utworzenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych.
4. Fundacja zdecydowanie zaprzecza wszelkim doniesieniom prasowym jakoby „budowała pałacyk Panu Danielowi Obajtkowi”. Jedynym celem Fundacji jest działalność wspierająca rozwój i integrację osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie. Na terenie użyczonym Fundacji przez Pana Daniela Obajtka Fundacja zamierza stworzyć otwarte Centrum rehabilitacyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych z całej Polski.
Fundacja sprzeciwia się wszelkim insynuacjom, które mają na celu zdyskredytowanie działalności Fundacji w oczach społeczeństwa i sponsorów.
5. Ponadto zarówno w imieniu Fundacji, jak i moim własnym, zaprzeczam informacjom jakoby Fundacja, czy też moja osoba, miałyby być powiązane z Panem Łukaszem Guńką. Wskazać należy, że od 2014 roku nie jestem członkiem zarządu Klubu Sportowego FIRN w Zakopanem i w żaden sposób nie współpracuję z panem Guńką. Podnieść trzeba, że Pan Łukasz Guńka nigdy nie był gościem, uczestnikiem, czy też zawodnikiem żadnej z 7 edycji 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE. Według mojej wiedzy Pan Łukasz Guńka nawet nie był obecny na tych imprezach.
6. Należy wyrazić ubolewanie, że przedstawiciele mediów publikują informacje, które nie zostały zweryfikowane choćby poprzez bezpośredni kontakt z Fundacją.
W ocenie Fundacji takie działanie prowadzi do zdeprecjonowania dorobku Fundacji, w tym wieloletnich działań na rzecz osób z niepełnosprawnością, i jest szkodliwe dla naszej Organizacji, a także dla Podopiecznych Fundacji. Fundacja podkreśla, że jej celem jest jedynie pomoc Podopiecznym i z tym są związane wszelkie działania Fundacji.
Małgorzata Tlałka – Długosz, Prezes Zarządu Fundacji HANDICAP Zakopane
0
Liczba odbiorców
0
Aktywność
Promuj post
Lubię to!

Komentarz
Udostępnij