Już 17 stycznia 2021 na Polanie Szymoszkowej kolejna, 7 edycja
charytatywnego 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE 2021 oraz towarzyszącego, otwartego MINI SLALOM MARATON ZAKOPANE 2021

OŚWIADCZENIE

Fundacja HANDICAP Zakopane główny organizator cyklicznych zawodów narciarskich 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE, wyraża oburzenie z powodu umieszczania w mediach insynuacji, jakoby zawody SLALOM MARATON były sceną jakichkolwiek uzgodnień w sprawie opisywanej w artykule Tomasza Mateusiaka pt„Afera Szumowskiego” z dn.12.5.2020 r. Bulwersujący jest dla nas fakt umieszczenia zdjęcia z naszej charytatywnej imprezy z logo zawodów, Fundacji i miasta Zakopane, jak również zamazania twarzy osób biorących w nich udział.
Oświadczamy kategorycznie, że opisany w artykule instruktor Łukasz G. nigdy nie był gościem, uczestnikiem, zawodnikiem ani nie pojawił się na terenie żadnej z 6 edycji 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE.

Informujemy, że autor artykułu nie podjął próby weryfikacji informacji u źródła, tj. Organizatorów wydarzenia, czego domaga się rzetelność i etyka dziennikarska. Takie działanie podważa wiarygodność nie tylko autora, ale także mediów, które zamieszczają jego insynuacje.
Kłamstwo nierzetelnego dziennikarza bezpodstawnie godzi w dobre imię Organizatorów i naszych wieloletnich działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i jako takie jest bardzo szkodliwe.
Stanowczo protestujemy przeciwko takim nieetycznym działaniom i dlatego żądamy od redakcji naszemiasto.pl, gazetakrakowska.pl oraz dziennikpolski24.pl opublikowania naszego oświadczenia w całości, wystosowania sprostowania oraz oficjalnych przeprosin ze strony Tomasza Mateusiaka.
Równocześnie zapowiadamy, że w przypadku niezaprzestania podobnych działań na naszą szkodę będziemy podejmować dalsze, stosowne kroki.
Zakopane, 13.05.2020, – Małgorzata Tlałka-Długosz, prezes Zarządu Fundacji HANDICAP Zakopane

Regulamin 12h Slalom Maraton Zakopane 2019

REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

NAZWA IMPREZY :

12H SLALOM MARATON ZAKOPANE (wraz z otwartym slalomem towarzyszącym – MINI SLALOM MARATON ZAKOPANE)

ORGANIZATOR:

Fundacja Handicap Zakopane i Urząd Miasta Zakopane

TERMIN ZAWODÓW: 26 .01.2020, niedziela

MIEJSCE ZAWODOW:

POLANA SZYMOSZKOWA, ZAKOPANE

UCZESTNICY: zaproszeni Goście Specjalni Fundacji HANDICAP Zakopane i UM Zakopane, oraz drużyna mistrzów i reprezentantów Polski z różnych lat, najlepszych trenerów, instruktorów – w części 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE,

oraz wszyscy chętni dzieci, dorośli, amatorzy, narciarze z niepełnosprawnością, w slalomie otwartym – w części otwartej- MINI SLALOM MARATON ZAKOPANE (zobacz osobny regulamin )

CEL ZAWODÓW:

zawody mają na celu:

atak na Rekord Polski w drużynowej jeździe po slalomie non-stop,

pozyskanie funduszy na wsparcie działań na rzecz aktywizacji sportowej i integracji poprzez sport dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością realizowaną przez Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane,

popularyzacja narciarstwa, integracja i współpraca środowiska narciarskiego,

promocja bezpiecznego podejmowania aktywności sportowej,

promocja Zakopanego,

JURY ZAWODÓW:

Delegat Techniczny – DT : Wioletta Dobrowolska,

Sędzia Główny: Jan Długosz

Kierownik zawodów: Jan Walkosz

EKIPA SĘDZIOWSKA: sędzia pomiaru czasu i dystansu, sędzia startu, sędzia mety, sędziowie bramkowi,

WYNIK ZAWODÓW:

wynik zawodów to dystans w kilometrach z dokładnością do 1km, wynikający z pełnych, kilometrowych przejazdów slalomu, przejechany przez drużynę non stop po slalomie w ciągu 12h ,

ODPRAWA PRZED ZAWODAMI:

w przeddzień zawodów 25.01.2020 w Zakopanem: odprawa techniczna dla zawodników, regulamin itd.

DRUŻYNA PODEJMUJĄCA ATAK NA REKORD POLSKI:

mistrzowie i reprezentanci Polski z różnych lat, najlepsi trenerzy, instruktorzy mocno związani z narciarstwem polskim i zakopiańskim

STANDARD TRASY:

1. trasa gigantowa z licencją PZN lub FIS

standardowy elektroniczny pomiar czasu z bramką startową połączona z światłem startu (czerwone/żółte/zielone) lub sygnałem akustycznym

3. meta pneumatyczna, pomiar czasu, wygrodzony, bezpieczny obszar hamowania, linia mety oznaczona kolorem

4.bramki gigantowe naprzemian czerwona/niebieska (dopuszczalne bramki pojedyncze (wg. regulaminu NRS).

5. Pomiar odległości: suma odległości; najkrótsza linia prosta od środka bramki startowej do pierwszej bramki, od pierwszej bramki do drugiej, i kolejno aż do ostatniej, mierzona przy tyczce po stronie przejazdu zawodnika, odległość od ostatniej bramki mierzona do środka linii mety.

6. odległości sugerowane między bramkami ok.30m, długość trasy zjazdu po gigancie-1 km

7.obliczanie przejechanego dystansu: długości trasy jednego przejazdu x ilość pełnych przejazdów wykonanych w ciągu 12h . Wynik zaokrąglamy z dokładnością do 1 km

8. Wyświetlacz na mecie pokazuje: zegar zawodów (odliczanie wsteczne ) czyli czas pozostały do końca zawodów, oraz aktualny przejechany przez drużynę dystans, (opcjonalnie czas przejazdu danego zawodnika)

9. pomiar czasu: od startu pierwszego zawodnika, zegar zawodów mierzy wsteczne odliczanie trwania zawodów; od 12;00;00 h do 0;00;00 h: w tym czasie drużyna jeżdzi non stop po slalomie. Start kolejnego zawodnika po przecięciu linii mety przez poprzednika i wyświetleniu zielonego światła na starcie.

10.trasa zabezpieczona i ogrodzona siatkami/fladrami obustronnie lub jednostronnie jeśli jedna ze stron stanowi bezpieczny brzeg trasy z naturalną granicą

11w celu zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się równoległe ustawienie drugiego , bliźniaczego równoległego giganta i zmianę toru gigantowego

12. w zawodach ustanawiania rekordu 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE dopuszcza się 1 drużynę, do pobijania rekordu max 2 drużyny

14. nad dobrym stanem trasy czuwa ekipa techniczna, a nad bezpieczeństwem zawodników ratownicy górscy.

15. strefa zawodów to trasa slalomu+ strefa regeneracyjna + strefa transferu z mety na start

REGULAMIN PRZEJAZDÓW :

1.nad prawidłowością przebiegu zawodów i przejazdów czuwa Jury, składające się z: Delegata Technicznego, Kierownika Zawodów i Sędziego Głównego, oraz ekipa sędziowska. Przewodniczącym JURY jest Delegat Techniczny.

2. Ekipa sędziowska: sędzia pomiaru czasu i dystansu sędzia startu, sędzia mety, sędziowie bramkowi w liczbie zapewniającej całkowitą obserwację trasy przejazdu.

3.PRZEJAZDY po slalomie zgodnie z przepisami NRS/ICR

4.START 1 rundy WG KOLEJNOŚCI NUMERÓW, w następnych rundach sugerowana kolejność wg. numerów

5. Na trasie może być tylko jeden zawodnik. W momencie przecięcia linii mety przez zawodnika zapala się zielone światło (lub włącza sygnał akustyczny) dające sygnał startu dla następnego zawodnika, (lub otwiera się brama startowa do startu następnego zawodnika). sędzia startu nadzoruje prawidłowość startu zawodników. W przypadku falstartu zawodnika, jego przejazd nie będzie zaliczony do wyniku drużyny.

6. W przypadku wywrotki bez ominięcia bramki możliwa jest kontynuacja jazdy.

7.W przypadku ominięcia bramki lub niepoprawnego jej przejechania zawodnik musi wrócić do tej bramki i po poprawnym jej przejechaniu może kontynuować zawody.

8.ominięcie bramki lub nieprawidłowe jej przejechanie przez zawodnika skutkuje niezaliczeniem tego przejazdu do wyniku drużyny.

9.wyjątkowo, w przypadku kontuzji uczestnika i potrzeby akcji ratunkowej dopuszcza się możliwość zatrzymania kontynuacji jazdy i zatrzymania czasu na zegarze zawodów. Delegat Techniczny daje sygnał do ponownego startu zegara oraz zawodnika w momencie gdy trasa będzie wolna.

10. fragment trasy przejechany przez zawodnika kontuzjowanego, który nie ukończył swojego przejazdu nie jest wliczany do wyniku końcowego. Następny zawodnik kontynuuje zawody, po zezwoleniu na start przez DT, od bramki startowej.

11. W sytuacji trwałego zatrzymania zawodnika na trasie przejazdu (kontuzja, wypięcie nart, awaria sprzętu) może nastąpić start następnego zawodnika tylko na sygnał jednego z członków Jury, gdy trasa jest wolna..

12. w przypadku awarii transportu lub niezależnych przyczyn na i poza trasą (wyciąg, zasilanie, inne przeszkody niezależne uniemożliwiające przejazdy, tj. zwalone drzewo, itp.) i niemożliwości dotarcia zawodników na start, lub kontynuacji przejazdów, należy zatrzymać zegar odmierzający czasu trwania zawodów do momentu uruchomienia wyciągu lub usunięcia przeszkody z trasy. O momencie zatrzymania zegara pomiaru czasu trwania zawodów i ponownego startu decyduje DT. Organizator ma 2 h na rozwiązanie problemu. .Jeżeli po upływie 2 godzin nie będzie możliwości kontynuacji zawodów, zawody muszą zostać przełożone na inny dzień i rozpoczęte od nowa.

13. Dopuszcza się udział do max. 10 osób VIP,(oznaczenie A,B,C…) którzy otwierają zawody; ich przejazdy mogą być wliczone do przejazdów drużyny, a ich nazwiska mogą znaleźć się na oficjalnej liście zawodników. Czas trwania zawodów włącza się w momencie wystartowania pierwszego zawodnika.drużyny.

REGULAMIN DRUŻYNY

1. Do ataku na Rekord Polski dopuszcza się 1 lub 2 drużyny dziennie

2. Drużyna liczy 30 zawodników, oraz max. 6 zawodników rezerwowych , wymagane zgłoszenie z: kapitanem, nazwą drużyny, lista zawodników ,

3. Dopuszcza się start dodatkowych 10 osób – VIP (oznaczenie A,B,C…), których przejazdy na otwarcie zawodów będą wliczone do klasyfikacji 12h slalom maratonu Zakopane w ramach drużyny .

4. Kolejność startu: 1-szego przejazdu wg. numerów , następne przejazdy – sugerowana wg. kolejności numerów . W przypadku nieobecności zawodnika drużyny, na jego miejsce wchodzi do drużyny zawodnik rezerwowy. W przypadku spóźnienia któregoś z zawodników na starcie przejazdu, jazdę kontynuuje kolejny zawodnik.

5. W razie kontuzji na trasie, poważnej niedyspozycji lub innych ważnych przyczyn, zawodnik, który nie może kontynuować jazdy, może zrezygnować z jazdy i zgłosić kapitanowi potrzebę zastąpienia. Zostanie on zastąpiony przez zawodnika rezerwowego. Kapitan zgłasza Delegatowi Technicznemu informację o zastępstwie.. Kapitan drużyny wyznacza kolejność rezerwowych do zastępstwa.

6. Po wykorzystaniu wszystkich 6 rezerwowych, w żadnym przypadku, nie ma możliwości dobierania klolejnych zawodników. Następna rezygnacja z jazdy zmniejsza skład drużyny. Nie ma możliwości powrotu do zawodów zawodnika, który zrezygnował i został zastąpiony rezerwowym.

7. Wszyscy zawodnicy (z wyjątkiem kontuzjowanych) powinni być obecni w strefie zawodów przez 12h

8. Każdy zawodnik wypełnia i podpisuje Oświadczenie, przygotowane przez Organizatora, m.in. o dobrowolnym udziale na własną odpowiedzialność, o akceptacji regulaminu zawodów, o stanie zdrowia, który pozwala mu na udział w imprezie, o zgodzie na wykorzystanie wizerunku pozyskanego na zawodach w celu reklamy i promocji imprezy.

9. Organizator ubezpiecza zawodników od NNW na czas trwania zawodów. Informacja o ubezpieczeniu powinna być podana do wiadomości zawodników przed startem.

10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności i uwagi, dotyczącej bezpieczeństwa ich samych oraz osób trzecich (np.obsługa techniczna, równanie trasy, sędziowie) w strefie zawodów i poza nią.

NUMERY STARTOWE

1.Numery startowe dostarcza organizator, numery muszą być widoczne przez 12h trwania zawodów .

SPRZĘT NARCIARSKI

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

2. Długości i promień narty dowolne, kije obowiązkowe, kombinezony zjazdowe zalecane, W razie bardzo złych warunków atmosferycznych można założyć softshell, windstoper, kurtka itp.

3. Odpowiedzialność za sprzęt, regulacja wiązań, przygotowanie sprzętu – we własnym zakresie ,

4. Możliwość korzystania z podstawowego ski – serwisu

5. Sprzęt rezerwowy przy starcie lub mecie:, dopuszczalny wymóg używania sprzętu 1 wskazanego przez organizatora producenta, który udostępni sprzęt w przeddzień i w dniu zawodów

STREFA ZAWODÓW zawiera strefy startu, regeneracji, mety i transferu

wstęp do strefy zawodów mają: zawodnicy, obsługa techniczna, JURY, obsługa sędziowska, służba medyczna i ratownicza obsługująca imprezę, zaproszeni goście i media (na podstawie: akredytacji , numeru startowego, )

STREFA STARTU

wygrodzona, przestrzenna, zamknięta dla nieupoważnionych, miejsce startu slalomu,

STREFA METY I TRANSFERU NA START

wygrodzona, zabezpieczone hamowanie, przylegająca strefa regeneracji, przejazd do wyciągu bez kolejki, zamknięta dla nieupoważnionych

STREFA ODPOCZYNKU

zamknięta dla nieupoważnionych, przylega do strefy mety, strefa regeneracji zawiera; krzesła/ławy/leżaki itp, stoły: ciepłe i zimne napoje, ciepłe danie, dodatki energetyczne, itp.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IMPREZY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

ogłoszenie wyników, rozdanie certyfikatów, pamiątek itp. zaraz po zakończeniu przejazdów, podczas otwartej imprezy wieczornej na stoku, lub zamkniętej z poczęstunkiem dla uczestników, sponsorów, mediów.

INNE PRZEPISY I WYMOGI

Zmiany w niniejszym Regulaminie może wprowadzać wyłącznie Przedstawiciel Fundacji Handicap Zakopane w porozumieniu ze współorganizatorem – UM Zakopane, oraz DT.

Ewentualne zmiany muszą być ogłoszone wszystkim uczestnikom co najmniej 1 godz. przed rozpoczęciem zawodów.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub godzin startu zawodów.

Decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie, a wymagających niezwłocznego rozwiązania rozpatrują i podejmują Organizatorzy i JURY.

Fundacja HANDICAP Zakopane

Regulamin Mini Slalom Maraton Zakopane

CEL zawodów: zawody towarzyszące 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE – formuła otwarta dla dzieci, młodzieży i dorosłych amatorów narciarstwa, osób z niepełnosprawnością, promocja aktywnego stylu życia, promocja narciarstwa, integracja, podnoszenie poziomu narciarstwa alpejskiego. Zawodnicy jeżdżą na czas po slalomie, aby ustanowić / pobić rekord trasy. Ilość przejazdów jest dowolna, a każdy przejazd wspiera narciarzy z niepełnosprawnością.

Miejsce i data: Polana Szymoszkowa, Zakopane , dnia 26.01.2020 r.

Start: godz. 9.00, finisz: godz. 15.00

Uczestnicy: zawody OPEN – dla wszystkich: dzieci, młodzież, amatorzy, zawodnicy, narciarze z niepełnosprawnością.

Dzieci do 14 roku życia pozostają pod opieką pełnoletniego Opiekuna.

Dopuszcza się możliwość przejazdów z asystą, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością.

Absolutny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu lub innych używek

Regulamin i zgoda:

Udział w Mini Slalom Maraton Zakopane tylko po zapoznaniu się z regulaminem.

Odbiór numerka startowego i podpis na liście oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu.

Slalom zgodny z Narciarskim Regulaminem Sportowym i przepisami FIS.

Przejazdy wyciągiem: we własnym zakresie

Ilość przejazdów po slalomie: dowolna dla każdego uczestnika, z pomiarem czasu. KASK OBOWIĄZKOWY.

Zgłoszenia: należy ustawić się w kolejce do startu, odebrać swój numerek i czekać w kolejce do zjazdu. Nie ma zgłoszeń imiennych. Identyfikacja zawodnika tylko po numerze.

Wydawanie numerków startowych: przed startem w namiocie startowym. Za każdym przejazdem uczestnik musi odebrać nowy numerek. Numerki należy zachować, aby udokumentować swój czas przejazdu.

Wyniki: Osiągane czasy oraz aktualny Rekord Trasy, będą zapisywane na tablicy wyników za metą. Tuż po godz.15.00 zostanie ogłoszony numer i czas zwycięzcy, oraz wręczenie nagrody na estradzie przy dolnej stacji wyciągu. Zwycięzca proszony jest o zgłoszenie się do komentatora zawodów.

Nagrody: dla uczestnika, który uzyska najlepszy czas – rekord trasy – Nagroda będzie wręczona na podstawie numerku, z którym zawodnik osiągnął najlepszy czas. Zwycięzcę prosimy o kontakt z Organizatorem – ze spikerem zawodów. Dla pozostałych uczestników – na bieżąco, drobne upominki wg. możliwości sponsorów.

Oświadczenia:

Podpis Uczestnika na liście potwierdza, że:

– Uczestnik zapoznał się i akceptuje regulamin.

– Uczestnik ma świadomość, że udział w zawodach narciarskich zwiększa ryzyko wypadku, kontuzji lub urazu i może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestnika.

– Uczestnik startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, oraz posiada umiejętności i stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach sportowych.

– Uczestnik oświadcza, że nie jest pod wpływem alkoholu lub innych używek

– Za niepełnoletniego Uczestnika odpowiada Rodzic lub Opiekun Prawny.

– Uczestnik zgadza się na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach / filmach wykonanych podczas zawodów przez Organizatora.

ORGANIZATOR:

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane,

Miasto Gmina Zakopane

Wesprzyj nas

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane
34-500 Zakopane, ul. Jagiellońska 7, Polska
KRS: 0000520533
REGON: 123196516
NIP: 736 171 86 27
Nr. konta: 09124051651111001059587537