ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WSPÓŁPRACY I POMOCY W REALIZACJI CELÓW 

 FUNDACJI INTEGRACJI PRZEZ SPORT HANDICAP ZAKOPANE.

 

Możecie Państwo pomóc w działaniach Fundacji na rzecz sportu, integracji i niepełnosprawności poprzez pomoc osobową, rzeczową lub finansową.

Formy pomocy mogą przybrać postać współpracy, wolontariatu, sponsoringu  i wiele innych.

Osoby fizyczne, firmy czy organizacje, które  mogą być zainteresowane wsparciem naszych działań uprzejmie prosimy o kontakt z Fundacją.

 

Dla Osób Fizycznych lub Prawnych, które zechcą dokonać darowizny pieniężnej, podajemy dane do przelewu i numer konta Fundacji:

 

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane

34-500 Zakopane, ul. Broniewskiego 9 B

nr. konta:   09 1240 5165 1111 0010 5958 7537

tytuł wpłaty  „darowizna”.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!