MISJA:   Regularne podejmowanie aktywności fizycznej, uprawianie sportu oraz  przyjazna rywalizacja znakomicie oddziałuje na każdego człowieka. Możliwość demonstrowania odwagi w pokonywaniu  osobistych barier, umożliwianie pełnego uczestnictwa w życiu sportowym,  pozwala sportowcom na doświadczanie radości, dzielenie się umiejętnościami i przyjaźnią z innymi zawodnikami i ich rodzinami, wpływa też pozytywnie na rozwój, podnoszenie poziomu sportowego, intelektualnego i społecznego niepełnosprawnych i ich pełniejszą integrację. Uprawianie sportu wyrównuje szanse  osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie i przeciwdziała ich marginalizacji. Naszą misją jest w szczególności aktywizacja sportowa i integracja osób o obniżonych możliwościach psychofizycznych związanych z niepełnosprawnością, chorobami i skutkami zaawansowanego wieku. Mając na względzie mocno ograniczoną ofertę w dziedzinie sportu dla niepełnosprawnych w naszym regionie oraz wyjątkowe  warunki do uprawiania sportu, zwłaszcza narciarstwa w rejonie Tatr i Podtatrza, powołaliśmy Fundację Integracji  Przez Sport  HANDICAP  Zakopane.

Nasze cele to: 

– aktywizacja sportowa osób o obniżonych możliwościach psycho-fizycznych związanych z  czasową lub stałą niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną, szczególnie z terenu gminy Zakopane, powiatu tatrzańskiego i  województwa małopolskiego,

– upowszechnianie i rozwój narciarstwa, sportu i rekreacji,  szczególnie wśród niepełnosprawnych oraz osób wracających do zdrowia po chorobach, kontuzjach, wypadkach,

– promocja zdrowia i zdrowego trybu życia, uwzględniająca regularne, bezpieczne uprawianie sportu  

– ułatwianie procesu integracji społecznej i wyrównywanie szans niepełnosprawnych poprzez  równoprawne uczestnictwo w różnorodnych  inicjatywach  sportowych,

– przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzależnieniom, patologiom, wykluczeniu, marginalizacji, poprzez  sport,

– pomoc i wsparcie materialne, finansowe i inne sportowców niepełnosprawnych, dotycząca ich aktywności sportowej,

– wspieranie, szkolenie i angażowanie sportowców niepełnosprawnych, ich rodzin, wolontariuszy, sparing-partnerów, trenerów i działaczy Fundacji, do  działania na rzecz niepełnosprawnych, a w szczególności do inicjatyw związanych ze sportem,

– uwrażliwienie społeczności lokalnej na potrzeby i możliwości osób niepełnosprawnych,  oddziaływanie i pogłębianie świadomości społecznej w  zakresie szeroko pojętego poszanowania i osób z niepełnosprawnością i konieczności ich integracji ze społeczeństwem,

– podejmowanie działalności edukacyjnej, społecznej, szkoleniowej dla realizacji naszych celów i działalność promocyjna z tym związana 

.