REGULAMINY FUNDACJI:

1.Statut statut skan

2.Deklaracja Uczestnika Treningów  a DEKLARACJA 

3.Deklaracja Olimpiady Specjalne- zawodnik deklaracja_zawodnika_2018

4.Deklaracja Olimpiady Specjalne – członek deklaracja_czlonkowska_2018

 

DOKUMENTY FUNDACJI:

1. 2014 sprawozdanie finansowe

2. 2014 sprawozdanie merytoryczne

3. 2015 sprawozdanie merytoryczne

4. 2015 sprawozdanie finansowe

5. 2016 sprawozdanie.finansowe

6. 2016 sprawozdanie.merytoryczne

7. 2017 sprawozdanie finansowe

8. 2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI