REGULAMINY FUNDACJI:

1.Deklaracja Uczestnika  handicap deklaracja

2.

3.

4.

 

DOKUMENTY FUNDACJI:

1. 2014 sprawozdanie finansowe

2. 2014 sprawozdanie merytoryczne

3. 2015 sprawozdanie merytoryczne

4. 2015 sprawozdanie finansowe