REGULAMIN ZAWODÓW NARCIARSKICH

NAZWA IMPREZY :

12H   SLALOM MARATON ZAKOPANE (wraz z otwartym slalomem towarzyszącym –  MINI SLALOM MARATON ZAKOPANE)

ORGANIZATOR:

 Fundacja Handicap Zakopane i Urząd Miasta Zakopane

TERMIN ZAWODÓW:           20 .01.2019, niedziela

MIEJSCE ZAWODOW:

POLANA SZYMOSZKOWA,  ZAKOPANE

UCZESTNICY: na zaproszenie Fundacji HANDICAP Zakopane i UM Zakopane – w części 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE,

oraz wszyscy chętni  w slalomie otwartym – w części otwartej- MINI SLALOM MARATON ZAKOPANE (zobacz osobny regulamin )

CEL ZAWODÓW:

zawody mają na celu:

atak na Rekord Polski w drużynowej jeździe po slalomie non-stop,

wsparcie działań na rzecz sportu dla niepełnosprawnych przez pozyskanie funduszy na realizację celów statutowych Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane,

promocja narciarska Zakopanego

integracja środowiska narciarskiego z różnych regionów polski poprzez zawody drużynowe i popularyzacja narciarstwa

JURY ZAWODÓW:

Delegat Techniczny – DT :   Wioletta Dobrowolska,

Sędzia Główny: Jan Długosz

Kierownik zawodów:   Jan Walkosz

EKIPA SĘDZIOWSKA: sędzia startu, sędzia mety, sędziowie bramkowi,

WYNIK ZAWODÓW:

wynik zawodów to  dystans w  kilometrach z dokładnością do 1km, wynikający z pełnych, kilometrowych przejazdów slalomu, przejechany przez drużynę  non stop po slalomie  w ciągu 12h ,

ODPRAWA PRZED ZAWODAMI:

w przeddzień  zawodów 19.01.2019 w  Zakopanem: dla zawodników,  odprawa techniczna zawodników, regulamin itd.

DRUŻYNA PODEJMUJĄCA ATAK NA REKORD POLSKI:

BYLI REPREZENTANCI POLSKI , mistrzowie Polski i medaliści MP, osoby mocno związane z narciarstwem polskim i zakopiańskim

STANDARD TRASY:

1. trasa gigantowa z licencją  PZN lub FIS

  1. standardowy elektroniczny pomiar czasu z bramką startową  połączona z  światłem startu (czerwone/żółte/zielone) lub sygnałem akustycznym

3. meta pneumatyczna, pomiar czasu, wygrodzony, bezpieczny  obszar hamowania, linia mety oznaczona kolorem

4.bramki gigantowe naprzemian czerwona/niebieska (dopuszczalne bramki pojedyncze   (wg. regulaminu NRS). W przypadku ustawienia dwóch bliźniaczych gigantów (w odległości 4-6 m) , jedna trasa ustawiona będzie z bramek czerwonych, a druga z niebieskich.

5. Pomiar odległości: suma odległości; najkrótsza linia  prosta od środka bramki startowej do pierwszej bramki, od pierwszej bramki  do drugiej, i kolejno  aż do ostatniej, mierzona przy  tyczce po  stronie przejazdu zawodnika, odległość od ostatniej bramki  mierzona  do środka linii mety.

6. odległości sugerowanemiędzy bramkami ok.30m

7. ilość   bramek – dowolna, sugerowana długość trasy ok. 1 km.

8. obliczanie przejechanego dystansu:  długości trasy jednego przejazdu x  ilość pełnych przejazdów wykonanych w ciągu 12h . Wynik zaokrąglamy z dokładnością do 1 km

9. Wyświetlacz  na mecie  pokazuje: zegar zawodów (odliczanie wsteczne ) czyli  czas pozostały do końca zawodów, oraz  aktualny przejechany przez drużynę dystans, (opcjonalnie  czas przejazdu danego zawodnika)

10. pomiar czasu: od startu pierwszego zawodnika, zegar zawodów mierzy  wsteczne odliczanie trwania zawodów; od  12;00;00 h do 0;00;00 h: w tym czasie drużyna  jeżdzi  non stop  po slalomie. Start kolejnego zawodnika po przecięciu linii mety przez poprzednika i wyświetleniu zielonego światła na starcie.

11.trasa zabezpieczona i ogrodzona siatkami/fladrami obustronnie lub jednostronnie jeśli jedna ze stron stanowi bezpieczny brzeg trasy z naturalną granicą

  1. w celu zapewnienia bezpieczeństwa dopuszcza się równoległe ustawienie drugiego , bliźniaczego równoległego giganta i zmianę toru gigantowego na sąsiadujący, w momencie bardzo poważnej degradacji trasy. Decyzję o zmianie toru giganta  podejmuje DT.  a sygnalizuje  zawodnikom starter.

13. w zawodach ustanawiania rekordu 12H SLALOM MARATON ZAKOPANE  dopuszcza się 1 drużyne, do pobijania rekordu  max 2 drużyny dziennie, i max. 6 drużyn w ciągu 3 dni trwania imprezy. zgłoszone drużyny losują dzień swojej próby i tor przejazdu.

14. nad dobrym stanem trasy czuwa ekipa techniczna, a nad bezpieczeństwem zawodników ratownicy TOPR.

15. strefa zawodów to trasa slalomu+ strefa regeneracyjna + strefa transferu z mety na start

REGULAMIN PRZEJAZDÓW :

1.nad prawidłowością przebiegu zawodów i przejazdów czuwa Jury, składające się z:  Delegata Technicznego, Kierownika Zawodów i Sędziego Głównego,  oraz ekipa sędziowska. Przewodniczącym JURY jest Delegat Techniczny.

2. Ekipa sędziowska: sędzia startu, sędzia mety, sędziowie bramkowi w liczbie zapewniającej całkowitą obserwację trasy przejazdu.

3.PRZEJAZDY po slalomie zgodnie z przepisami NRS/ICR

4.START 1 rundy WG KOLEJNOŚCI NUMERÓW, w następnych rundach sugerowana kolejność wg. numerów

5. Na trasie może być tylko jeden zawodnik. W momencie przecięcia linii mety przez zawodnika zapala się zielone światło (lub włącza sygnał akustyczny) dające sygnał startu dla następnego zawodnika, (lub  otwiera się brama startowa do startu następnego zawodnika). sędzia startu nadzoruje prawidłowość startu zawodników. W przypadku falstartu zawodnika, jego przejazd nie będzie zaliczony do wyniku drużyny.

6. W przypadku wywrotki  bez  ominięcia bramki możliwa jest kontynuacja jazdy.

7.W przypadku ominięcia bramki lub niepoprawnego jej przejechania zawodnik musi wrócić do tej bramki i po poprawnym jej przejechaniu  może kontynuować zawody.

8.ominięcie bramki lub nieprawidłowe jej przejechanie przez zawodnika skutkuje niezaliczeniem tego przejazdu do wyniku drużyny.

9.wyjątkowo, w przypadku kontuzji uczestnika i potrzeby akcji ratunkowej dopuszcza się możliwość zatrzymania kontynuacji jazdy, jednak bez zatrzymania  czasu na zegarze zawodów. Delegat Techniczny daje sygnał do ponownego startu zawodnika w momencie gdy trasa będzie wolna.

10. fragment trasy przejechany przez zawodnika kontuzjowanego, który nie ukończył swojego  przejazdu nie jest wliczany do wyniku końcowego. Następny zawodnik kontynuuje zawody, po zezwoleniu na start przez  DT od bramki startowej. W przypadku kontuzji nie zatrzymuje się zegara pomiaru czasu  trwania zawodów 12H.

11. W sytuacji trwałego zatrzymania zawodnika na trasie przejazdu (kontuzja, wypięcie nart, awaria sprzętu) może nastąpić start następnego zawodnika tylko na sygnał jednego z członków Jury, gdy trasa jest wolna..

12. w przypadku awarii transportu lub niezależnych przyczyn na i poza trasą (wyciąg, zasilanie, inne przeszkody niezależne uniemożliwiające przejazdy, tj. zwalone drzewo, itp.) i niemożliwości dotarcia zawodników na start, lub kontynuacji przejazdów, należy zatrzymać zegar  odmierzający  czasu  trwania zawodów do momentu uruchomienia wyciągu lub usunięcia przeszkody z trasy. O momencie zatrzymania  zegara pomiaru czasu trwania zawodów  i ponownego re-startu decyduje DT. Organizator ma 2 h na rozwiązanie problemu. .Jeżeli po upływie 2 godzin nie będzie możliwości kontynuacji zawodów, zawody muszą zostać przełożone na inny dzień i rozpoczęte od nowa.

13. Dopuszcza się udział do max. 10 osób VIP,(oznaczenie A,B,C…) którzy otwierają zawody ich jednorazowe przejazdy mogą być wliczone do przejazdów drużyny, i ich nazwiska mogą znaleźć się   na oficjalnej liście zawodników. Czas trwania zawodów włącza się w momencie wystartowania  pierwszego zawodnika.drużyny.

REGULAMIN DRUŻYNY

1. Do ataku na Rekord Polski dopuszcza się 1 lub 2 drużyny dziennie

2. Drużyna liczy 30 zawodników, oraz  max. 6 zawodników rezerwowych , wymagane zgłoszenie z: kapitanem, nazwą drużyny, lista  zawodników ,

3. Dopuszcza się start dodatkowych 10 osób – VIP (oznaczenie A,B,C…), których przejazdy na otwarcie zawodów  będą wliczone do klasyfikacji 12h slalom maratonu Zakopane w ramach drużyny .

4. Kolejność startu: 1-szego  przejazdu  wg. numerów , następne przejazdy – sugerowana wg. kolejności numerów . W przypadku nieobecności  lub spóźnienia któregoś z zawodników na starcie 1-go przejazdu, zamiast niego może wystartować zawodnik rezerwowy, który kontynuuje już zawody do końca w składzie głównym, a nieobecny lub spóźniony zawodnik przechodzi automatycznie do grupy  rezerwowych.

5. W razie kontuzji na trasie, poważnej niedyspozycji  lub innych ważnych przyczyn, zawodnik, który nie może kontynuować jazdy, może zrezygnować z jazdy  i zgłosić kapitanowi potrzebę zastąpienia. Zostanie  on zastąpiony przez zawodnika  rezerwowego. Kapitan zgłasza  Delegatowi Technicznemu informację o zastępstwie.. Kapitan drużyny wyznacza kolejność rezerwowych do zastępstwa.

6. Po wykorzystaniu wszystkich 6 rezerwowych, w  żadnym przypadku, nie ma możliwości dobierania klolejnych zawodników. Następna rezygnacja z jazdy zmniejsza  skład drużyny. Nie ma możliwości powrotu  do zawodów zawodnika, który zrezygnował i został zastąpiony rezerwowym.

7. Wszyscy zawodnicy (z wyjątkiem ewentualnego poważnie kontuzjowanego) powinni być obecni w strefie zawodów przez 12h

8. Każdy zawodnik wypełnia i podpisuje  Oświadczenie, przygotowane przez Organizatora, m.in.  o dobrowolnym udziale na własną odpowiedzialność, o akceptacji regulaminu zawodów, o stanie zdrowia, który pozwala mu na udział w imprezie, o zgodzie na wykorzystanie wizerunku pozyskanego  na zawodach w celu reklamy i promocji imprezy.

9. Organizator ubezpiecza zawodników od NNW na czas trwania zawodów. Informacja o ubezpieczeniu powinna być podana do wiadomości zawodników przed startem.

10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności  i uwagi, dotyczącej bezpieczeństwa ich samych oraz osób trzecich  (np.obsługa techniczna, równanie trasy, sędziowie) w strefie zawodów i poza nią.

NUMERY STARTOWE

1.Numery startowe dostarcza organizator, numery  muszą być widoczne przez 12h trwania zawodów .

SPRZĘT NARCIARSKI

1. Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach

2. Długości i promień narty dowolne, kije obowiązkowe, kombinezony zjazdowe zalecane,  W razie bardzo złych warunków atmosferycznych można założyć softshell, windstoper, kurtka itp.

3. Odpowiedzialność za sprzęt, regulacja wiązań, przygotowanie sprzętu –  we własnym zakresie ,

4. Możliwość  korzystania z podstawowego  ski – serwisu

5. Sprzęt rezerwowy przy starcie lub mecie:, dopuszczalny wymóg używania sprzętu 1  wskazanego przez organizatora producenta, który udostępni sprzęt w przeddzień i w dniu zawodów

 

STREFA ZAWODÓW zawiera strefy startu, regeneracji, mety i transferu

wstęp do strefy zawodów mają: zawodnicy, obsługa techniczna, JURY, obsługa sędziowska, służba medyczna i ratownicza obsługująca imprezę, zaproszeni goście i media  (na podstawie: akredytacji , numeru startowego, )

STREFA STARTU

wygrodzona, przestrzenna, zamknięta dla nieupoważnionych, miejsce startu slalomu,

STREFA METY I TRANSFERU NA START

wygrodzona, zabezpieczone hamowanie, przylegająca strefa regeneracji, przejazd do wyciągu bez kolejki, zamknięta dla nieupoważnionych

STREFA ODPOCZYNKU

zamknięta dla nieupoważnionych,  przylega do strefy mety, strefa regeneracji  zawiera;  krzesła/ławy/leżaki itp, stoły:  ciepłe i zimne napoje, ciepłe danie, dodatki energetyczne, itp.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE IMPREZY, OGŁOSZENIE WYNIKÓW

ogłoszenie wyników,  rozdanie certyfikatów, pamiątek itp.  zaraz po zakończeniu przejazdów, podczas  otwartej imprezy wieczornej na stoku, lub zamkniętej z poczęstunkiem dla uczestników, sponsorów, mediów.

INNE PRZEPISY I WYMOGI

Zmiany w niniejszym Regulaminie może wprowadzać wyłącznie Przedstawiciel Fundacji Handicap Zakopane w porozumieniu ze współorganizatorem – UM Zakopane, oraz DT.

Ewentualne zmiany muszą być ogłoszone wszystkim uczestnikom co najmniej  1 godz. przed rozpoczęciem zawodów.

Ze względu na bezpieczeństwo uczestników organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub godzin startu zawodów.

Decyzje w sprawach nieujętych w regulaminie, a wymagających niezwłocznego rozwiązania rozpatrują i podejmują Organizatorzy i JURY.

Fundacja HANDICAP Zakopane