1.  Miejsce i data : Polana Szymoszkowa, Zakopane , dnia 28.01.2018r.

  2.   Start: godz. 9.00, finisz: godz 15.00

  3.   Uczestnicy: zawody OPEN – otwarte dla wszystkich: dzieci, młodzież, amatorzy, zawodnicy.

Dzieci do 14 roku życia pozostają pod opieką pełnoletniego Opiekuna.

Dopuszcza się możliwość przejazdów z asystą, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością.

Absolutny zakaz udziału dla osób pod wpływem alkoholu lub innych używek

   4.   Regulamin i zgoda:

Udział w Mini Slalom Maraton Zakopane 2018 tylko po zapoznaniu się z regulaminem.

Odbiór numeru startowego i podpis na liście oznacza akceptację wszystkich zapisów Regulaminu.

Slalom zgodny z Narciarskim Regulaminem Sportowym i przepisami FIS.

   5.   Przejazdy wyciągiem: we własnym zakresie

   6.   Ilość przejazdów po slalomie: dowolna dla każdego uczestnika, z pomiarem czasu.

   7.   Zgłoszenia: należy ustawić się w kolejce do startu, odebrać swój numerek i czekać w kolejce do zjazdu. Nie ma zgłoszeń imiennych.

   8.   Wydawanie numerków startowych: przed startem w namiocie startowym. Za każdym przejazdem uczestnik musi odebrać nowy numerek. Numerki należy zachować, aby udokumentować swój czas przejazdu. KASK OBOWIĄZKOWY.

  9.   Wyniki: Osiągane czasy oraz aktualny Rekord Trasy, będą zapisywane na tablicy wyników za metą. Po godz.15.00 zostanie ogłoszony numer i czas zwycięzcy.

  10.   Nagrody: dla uczestnika, który uzyska najlepszy czas dnia – zaproszenie na uroczyste zakończenie zawodów o godz.20.30 w karczmie Szymoszkowa i wręczenie nagrody. Nagroda będzie wręczona na podstawie numerku, z którym zawodnik osiągnął najlepszy czas dnia. Zwycięzcę prosimy o kontakt z Organizatorem tel.601993443 lub ze spikerem zawodów. Dla pozostałych uczestników – na bieżąco, drobne upominki wg. możliwości sponsorów.

  11.  Oświadczenia:

Uczestnik zapoznał się i akceptuje regulamin.

Uczestnik ma świadomość, że udział w zawodach narciarskich zwiększa ryzyko wypadku, kontuzji lub urazu i może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia uczestnika.

Uczestnik startuje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, oraz  posiada umiejętności i stan zdrowia pozwalający na udział w zawodach sportowych.

Za niepełnoletniego Uczestnika odpowiada Rodzic lub Opiekun Prawny.

Uczestnik zgadza się na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku na zdjęciach / filmach  wykonanych podczas zawodów przez Organizatora.

 

ORGANIZATOR: Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, Miasto Gmina Zakopane

   www.handicap-zakopane.pl                                                  FB:  www.facebook.com/12H-Slalom-Maraton-Zakopane