Organizator: Fundacja HANDICAP Zakopane

 

  1.  Aukcja przedmiotów wystawionych do licytacji przebiegać będzie w dwóch etapach:

I.  Pierwszy etap – aukcja internetowa

na stronie Fundacji HANDICAP Zakopane, adres strony:  www.handicap-zakopane.pl   Licytacja internetowa rozpoczyna się 13 maja 2017 o godzinie 12:00, a kończy się 26 maja 2017 o godzinie 12:00. „Oczekującym Zwycięzcą aukcji internetowej” jest oferent który wylicytował najwyższą cenę  = C  za dany przedmiot. Jego oferta będzie brała udział w drugim etapie licytacji. Jeśli jego oferta nie będzie przelicytowana w drugim etapie aukcji, Oczekujący Zwycięzca Licytacji Internetowej staje się Zwycięzcą Licytacji Internetowej.

 

II. Drugi etap – kontynuacja aukcji przez licytację osobistą w Zakopanem,

w hali sportowej przy Gimnazjum nr.1, 34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 42, podczas II Zakopiańskiego Maratonu Badmintona w dniach: 27 maja 2017 od godz 10.00-20.00 i 28 maja 2017 od godz.7.00 do godz 12.00.

Oferty należy składać pisemnie, na Formularzu  Licytacji, dostępnym na stoisku Fundacji HANDICAP Zakopane (przy wejściu na halę sportową).

 Oczekujący Zwycięzcy licytacji internetowej, którzy nie mogą być obecni w drugim etapie licytacji w Zakopanem, mogą brać udział w licytacji osobistej telefonicznie (601 99 34 43).

2.  Sposób kontynuacji licytacji po zakończeniu aukcji internetowej:

Cena zaoferowana przez „Oczekującego Zwycięzcę Licytacji Internetowej” podczas licytacji internetowej powiększona o kwotę 100 zł  ( C + 100 zł)  – stanowi cenę wywoławczą licytacji osobistej w hali sportowej w Zakopanem. Równa lub wyższa oferta prowadzi do zwycięstwa w licytacji, o ile nie pojawi się kolejna wyższa oferta. Jeśli w licytacji osobistej nie uzyska się wyżej opisanej ceny wywoławczej (C+100 zł), wówczas prawo do nabycia przedmiotu pozostaje przy „Oczekującym Zwycięzcy Licytacji Internetowej”, który wygrał licytację przez stronę www.handicap-zakopane.pl i zostaje „Zwyciezcą Licytacji Internetowej”. Oczekujący Zwycięzca licytacji Internetowej zostanie poinformowany w ciągu max.48 h od formalnego zakończenia aukcji o zmianie jego statusu na „Zwycięzcę Licytacji Internetowej”.

 

3.  Formalny koniec AUKCJI CHARYTATYWNEJ 2017  w dniu 28.05.2017 o godz.12.00.

 

4.   PRZEPISY OGÓLNE:
  1. Warunkiem przystąpienia do licytacji internetowej przez stronę  www.handicap-zakopane.pl   jest kompletne i poprawne wypełnienie formularza.
  2. Warunkiem udziału w drugim etapie aukcji – w licytacji osobistej jest złożenie pisemnej oferty i wypełnienie formularza danych na miejscu licytacji w hali sportowej przy Gimnazjum nr.1 w Zakopanem, ul. Nowotarska 42, podczas II Zakopianskiego Maratonu Badmintona. Formularze dostępne w hali sportowej przy stanowisku Fundacji HANDICAP Zakopane.
  3. Uczestnik licytacji internetowej, który wypełnił formularz internetowy może kontynuować swój udział w licytacji osobistej wyłącznie drogą telefoniczną (tel.601993443) w godzinach trwania aukcji, po weryfikacji danych osobowych.
  4. W licytacji biorą udział osoby, które: a) akceptują zapisy regulaminu i poświadczają prawdziwość danych, b) wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z aukcją,  c) wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku pozyskanego podczas licytacji.(Osoby niepełnoletnie reprezentuje ich Opiekun Prawny) d) poświadczają, że dane podane przez nich w formularzu są prawdziwe i aktualne.
  5. Oferta złożona internetowo będzie zatwierdzona po weryfikacji danych. Po pozytywnej weryfikacji Uczestnik, który złożył ofertę zostanie powiadomiony e-mailem  w ciągu max. 24h.
  6. Można licytować dowolną liczbę przedmiotów.
  7. Każdy przedmiot jest licytowany oddzielnie, na oddzielnym Formularzu Licytacji. Oferta złożona w czasie licytacji zarówno przez internet jak i osobiście jest wiążąca dla Oferenta, jako umowa kupna wylicytowanego przedmiotu, o ile nie zostanie złożona wyższa oferta kupna. 
  8. Zakupiony na aukcji przedmiot nie podlega zwrotowi ani wymianie.
  9. Przekazanie przedmiotów nastąpi:    a) osobiście – dla osób, które wygrają licytację osobistą, bezpośrednio po zakończeniu licytacji 28 maja 2017 w Zakopanem, po wpłaceniu gotówki na miejscu lub po wypełnieniu formularza z podaniem swoich danych – płatność w ciągu 7 dni;    b) dla Zwycięzców licytacji Internetowej, w sposób w formie uprzednio uzgodnionej (przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska, odbiór osobisty); za przesyłkę pobierana jest opłata ustalona przez operatora, która zostanie doliczona do ceny przedmiotu.

7. Organiztor ma ostateczne słowo w interpretacji regulaminu, oraz  w sprawach nie ujętych w regulaminie, a także prawo unieważnienia aukcji w całości lub cześciowo bez podawania przyczyn

.

PRZEDMIOTY DO LICYTACJI – AUKCJA 2017:    katalog 33