13aukcje2017

AKTUALNA CENA

PRZEDMIOTU LICYTACJI: 100 ZŁ

AUKCJA INTERNETOWA 2017 ZAKOŃCZONA

Potwierdzam prawdziwość i aktualność, podanych przeze mnie danych.
Znam i akceptuję regulamin Aukcji 2017.
Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Aukcji 2017.
Moja oferta zostanie zatwierdzona po weryfikacji danych.