Zapraszamy do wsparcia naszych sportowców z niepełnosprawnością poprzez przekazanie darowizny finansowej. Przekazane wpłaty przeznaczone są w całości na organizację i prowadzenie bezpłatnych treningów sportowych, udział i organizację integracyjnych zawodów i imprez sportowych  dla naszych Podopiecznych – Sportowców z niepełnosprawnością.

Wpłata przelewem na konto Fundacji HANDICAP Zakopane:

nr. konta: 09 1240 5165 1111 0010 5958 7537

Fundacja Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane

34-500 Zakopane, Jagiellońska 7

NIP:  736 171 86 27

KRS:    0000520533

REGON:  123196516

DZIĘKUJEMY !!!